Táo ống rockit nhập khẩu Newzealand giá sỉ, hàng loại 1